Hoppa till innehåll

Om Tónlek

Tónlek är en mötesplats för unga stråkinstrumentalister från hela Norden, för musiker och pedagoger samt för musikförbund av olika slag. På Tónlek  får du vänner från Nordens alla länder med musiken som gemensamt språk. Vi leker med musik samtidigt som vi tar den på stort allvar. Du får enskilda lektioner och möjlighet att uppträda på konsert. Vår stråkorkester är indelad i tre nivåer för att passa varje deltagare. 

På kvällarna erbjuds folkmusik och folkdans. Den sista kvällen kallar vi Crazy Night, där barn och ungdomar framträder med humor och spelglädje i valfria nummer och konstellationer.

Namnet Tónlek betyder på svenska lek med toner, medan isländskans tónleikar betyder konsert. Med andra ord ett mycket passande namn för det vi gör.

Undervisning och pedagoger

På Tónlek får du individuella lektioner varje dag, alla med ackompanjemang av pianist som bistår vid instudering, repetitioner och studentkonserter. Vår stråkorkester är indelad i tre nivåer för att passa din nivå. Från och med 2023 har vi ungdomar och unga vuxna ända upp till 25 år med på kursen, och vår seniororkester spelar en mer avancerad repertoar med utmaningar för såväl högskolestudenter som konservatorie- och folkhögskolestudenter i musik.

Orkesterns tre nivåer:

  • Juniororkestern – för de yngsta
  • Camerata – den stora inkluderande gemenskapen för alla deltagare
  • Seniororkestern – med utmanande repertoar för ambitiösa äldre deltagare.

Alla lärare är framstående musiker och pedagoger. Även lärarna kommer från hela Norden och vi har samarbetspartner i alla nordiska länder, bland annat Jeunesse Musicales i Norge, Harpa International Music Academy på Island, Riksförbundet Unga Musikanter i Sverige och Musik og Ungdom i Danmark.

Konserter

Utöver den inledande lärarkonserten kommer kursen att rymma tre konserter, där du får tillfälle att spela dina solostycken tillsammans med en pianist. På fredagseftermiddagen hålls dessutom ofta en stor orkesterkonsert.

Folkmusik

Varje kväll bjuds det på nordisk folkmusik och folkdans, med undervisning i både dans och folkmusikspel av en svensk äkta riksspelman. Därutöver finns det utrymme för ungdomarnas egna initiativ i folkmusik.

Crazy Night

Den sista kvällen är det ungdomarnas kväll. Då är det är fritt fram för det uppsluppna och humoristiska, och musikalisk underhållning av alla slag är välkommen – det är bara fantasin som sätter gränserna. 

Mångfald

Vi välkomnar alla ungdomar till Tónlek. I musiken möter vi varandra över alla gränser – här möts vi över åldrar, kön, språk och samhällsgrupper. Detta gäller även för barn och ungdomar med speciella behov. Musik är ett universellt språk som uttrycker känslor och gemenskap. Orkestern är som en samhällsmodell: var och en tar ansvar, har inflytande och arbetar tillsammans, och helheten i musiken blir större än summan av individernas insatser.

En mötesplats för många

Tónlek är alltså en mötesplats för unga stråkinstrumentalister från Nordens alla delar, för musiker och pedagoger samt för musikförbund av olika slag. Men det är också en mötesplats för engagerade föräldrar, eftersom ett antal föräldrar har möjlighet att delta som medföljande till sina barn och på så sätt ta medansvar för de andra barnen och ungdomarna.

Tónlekstinget

För oss är det viktigt att alla deltagare som vill kan påverka både form och innehåll på kursen. Gör din röst hörd i Tónlekstinget om du vill vara med och påverka.

Samarbeten och stöd

Tónlek genomförs med stöd av Nordiska Ministerrådet och stöttas därutöver av flera fonder och företag:

Statens Kunstfond
Wilhelm H
Demant
Toyota
Kulturkontakt Nord
Augustinus
Brebøl
Lolland Kommune
Højgaard

Historia

Idén med Tónlek är att skapa ett samarbete mellan deltagare från de nordiska länderna med musik som ett gemensamt språk.

Värdegrund

Tónlek står för en hållbar utveckling i Norden, för jämlikhet och jämställdhet samt för barn och ungas rätt att bli hörda och få inflytande över sin egen situation.

Tónlekstinget

Tónlekstinget är forumet för dig som vill ha inflytande över kursen och aktiviteterna. Du anmäler dig till Tónlekstinget när du anmäler dig till kursen.