Hoppa till innehåll

Historien bakom Tónlek

Idén med Tónlek är att skapa ett samarbete mellan deltagare från de nordiska länderna med musik som ett gemensamt språk. Deltagarna får vänner från hela Norden, utforskar gamla nordiska traditioner, likheter och skillnader i folkmusik och dans och inspirerar varandra genom olika sätt att musicera och lära. Även pedagoger byter erfarenheter och utmanas i övningar med elever från hela Norden på alla nivåer.

Tónlek har genomförts i mer än tio år med start 2012. Det har genomförts i Norge, Danmark, Finland, Sverige och på Färörarna. Initiativtagaren var Mette Hanskov, solobasist i Det Kongelige Kapel i Köpenhamn. Genom åren har kursen utvecklats och är i sin nuvarande form ett årligt återkommande event med en unik kombination av individuell undervisning, orkesterspel på hög nivå och social mångfald.

Tónlek 2022 arrangerades som ett nordiskt samarbete mellan RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) i Sverige, Hima, Musik og Ungdom i Danmark, och den nordiska föreningen nätverket NYSS, som 2023 också tog namnet Tónlek.

Pedagogisk ledare och nordisk koordinator är Anne Marie Kjærulff, violinist i DR Symfoniorkester och lärare på Goldschimdts Musikakademi i Köbenhamn. Kursen arrangeras i tätt samarbete mellam Musik og Ungdom i Danmark och Riksförbundet Unga Musikanter i Sverige.

Om Tónlek

Tónlek är en mötesplats för unga stråkinstrumentalisterfrån hela Norden, för musiker och pedagoger samt för musikförbund av olika slag.

Värdegrund

Tónlek står för en hållbar utveckling i Norden, för jämlikhet och jämställdhet samt för barn och ungas rätt att bli hörda och få inflytande över sin egen situation.

Tónlekstinget

Tónlekstinget är forumet för dig som vill ha inflytande över kursen och aktiviteterna. Du anmäler dig till Tónlekstinget när du anmäler dig till kursen.