Hoppa till innehåll

Tónlekstinget

Tónlekstinget är forumet för dig som vill ha inflytande över kursen och aktiviteterna. Du anmäler dig till Tónlekstinget när du anmäler dig till kursen.

I Tónlekstinget kan du ge förslag till orkestrarnas repertoar, föreslå aktiviteter utanför det fasta programmet, ta ansvar för folkmusikkvällar och Crazy Night. Du kommer även att kunna hjälpa till att sprida kunskap om Tónlek och vara med och påverka vår marknadsföring. Här är alla dina idéer inom alla områden välkomna.

Tónlekstinget kommer att vara elevernas röst även inför kursen, håll utkik på mejlen om du anmält dig!

Om Tónlek

Tónlek är en mötesplats för unga stråkinstrumentalisterfrån hela Norden, för musiker och pedagoger samt för musikförbund av olika slag.

Historia

Idén med Tónlek är att skapa ett samarbete mellan deltagare från de nordiska länderna med musik som ett gemensamt språk.

Värdegrund

Tónlek står för en hållbar utveckling i Norden, för jämlikhet och jämställdhet samt för barn och ungas rätt att bli hörda och få inflytande över sin egen situation.