Hoppa till innehåll

Historien bag Tónlek

Ideen med Tónlek er at skabe et samarbejde og en fælles forståelse for de Nordiske lande gennem musik. De unge får venner i hele Norden, og bruger musikken som et fælles sprog. De udforsker gamle nordiske traditioner, ligheder og forskelle i folkemusik og dans, og inspirerer hinanden gennem forskellige måder at musicere og lære på. Lærerne udveksler pædagogiske erfaringer og materiale, og får udfordret deres pædagogiske erfaringer med elever fra hele Norden på alle niveauer.

Tónlek har været afholdt i mere end 10 år med start i 2012. Det har været afholdt i Norge Danmark, Finland, Sverige og på Færøerne. Oprindelig initiativtager var Mette Hanskov, solobassist i Det Kongelige Kapel, København. Kurset har udviklet sig meget gennem årene, og er i sin form enestående for Danmark og Sverige, med kombinationen af individuel undervisning og orkesterspil på højt niveau, samt fokus på social mangfoldighed.

Tónlek 2022 blev arrangeret som er nordisk samarbejde mellem RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i Sverige, Hima, Musik og Ungdom i Danmark og den nordiske forening Netværket Nyss, som i år (2023) også har taget navnet Tónlek.

Pædagogisk leder, og Nordisk koordinator er Anne Marie Kjærulff, violinist i DR Symfoniorkestret og lærer på Goldschimdts Musikakademi i København. Kurset arrangeres i tæt samarbejde mellem Musik og Ungdom i Danmark og RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i Sverige

Om Tónlek

Tónlek er et mødested for unge strygere fra hele Norden, for musikere, pædagoger og musikorganisationer.

Værdigrundlag

Tónlek står for en bæredygtig udvikling i Norden, for lighed og ligestilling samt for børn og unges ret til at blive hørt, og få indflydelse på egen situation.

Tónlektinget

Tónlektinget er forummet for dig som vil have indflydelse på kurset og aktiviteterne. Du tilmelder til Tónlektinget når du tilmelder dig til kurset.